Extrasul de carte funciaa este acel inscris in care sunt prezentate informatiile cuprinse in cartea funciara referitoare la un imobil. In extrasul de carte funciara se prezinta numai acele informatii 'active' din cartea funciara respectiv cele care nu sunt radiate.

Extrasul de carte funciaa este asadar un rezumat al cartii funciare datorita faptului ca in el sunt reflectate numai acele mentiuni care sunt valabile (nu suet radiate) la momentul eliberarii extrasului de carte funciara.

Inscrierile efectuate in cartea funciara, cu privire la un imobil dar radiate pana la data solicitarii extrasului de carte funciara nu se evidentiaza inacesta. Pentru a cunoaste intregul istoric al unui imobil este nevoie fie de studierea cartii funciare la sediul OCPI, fie de solicitarea de eliberare a unei copii certificate dupa cartea funciara. 

Cartea funciara este un registru in care se fac in permanenta inscrieri indiferent de felul acestora, astfel incat extrasele de carte funciara ale aceluiasi imobil solicitate la momente diferite in timp difera in functie de modificarile efectuate in cartea funciara.

In prezent se intocmesc si elibereaza doua tipuri de extrase de carte funciara in functie de scopul urmarit de solicitant.

A. Extrasul de carte funciara pentru informare

- poate fi solicitat orice persoana fara a justifica un interes

- dovedeste situatia de carte funciara existenta la momentul emiterii,

- poate fi necesar la diferite institutii, sau autoritati

- nu are termen de valabilitate ( el reflecta situatia de carte funciara doar de la momentul redactarii) 

- se elibereaza in baza unei cereri si a platii unui tarif de eliberare

Pentru a obtine un extras de informare, a oricarui imobil indiferent de proprietar, persoana interesata trebuie sa urmeze o anumita procedura:

- completeaza o cerere tipizata pentru obtinerea extrasului de carte funciara pentru informare (conform mentiunilor din cerere, este obligatoriu a se cunoaste numarul de carte funciara, numarul topografic sau numarul cadastral si localitatea unde este situata

- in lipsa acestor mentiuni cererea nu va putea fi inregistrata.

- se prezinta personal la sediul oficiului sau la biroului teritorial competent, in vederea inregistradi cererii sau trimite aceasta cerere spre inregistrare prin fax, posta sau email

- plateste inscrierea in cuantum de 20 lei, fie la caseria oficiului sau biroului teritorial, fie prin ordin de plata ( acest caz insa eliberarea extrasului este conditionata de confirmarea intrarii sumei in contul oficiului teritorial)

Observatii:

Tariful ANCPI de eliberare in regim de urgenta 100 lei

Termenul de eliberare in regim normal este de 3 zile iar in regim de urgenta termenul este de 1 zi

Pentru documentatiile cadastrale, pe care le intocmim, putem solicita si obtine noi extras, de carte funciara, sa percepem pentru acest serviciu vreun onoradu suplimentar.

B. Extrasul de carte funciara pentru autentificare

- poate fi solicitat doar de catre notarul public care va autentifica un act

- dovedeste situatia de carte funnciara existenta la momentul emiterii

- ese obligatoriu la autentificarea actelor translative de drepturi reale imobiliare

- are ca efect blocarea carti funciare pe un termen de maxim 10 zile (perioada in care nu se pot efectua alte modificari in cartea funciara decat cea pentru care a fost solicitat extrasul de carte funciara)

- se elibereaza in baza unei cereri si platii unui tarif de eliberare.

- la completarea cererii este obligatoriu sa se cunoasca numarul de carte funciara in care este inscris imobilul precum si numarul topografic sau cadastral.

Tariful ANCP1 de eliberare este de 90 lei tariful ANCPI de eliberare in regim de urgenta 200 lei. Termenul de eliberare este de 1 zi iar in regim de urgenta se elibereaza in aceeasi zi.