Intabularea se traduce ca inscrierea in cartea funciara de unde se constituie sau se restrange si respectiv se stinge un drept real.

 Cartea functiara reprezinta un document public care este tinut la ANCP-OCPI si care include descierea proprietatii funciare si indicarea drepturilor reale imobiliare.

Sunt mai multe drepturi care pot sa fie inscrise in cartea funciara:

  • ·        Dreptul de proprietate
  • ·        Dreptul de superficie
  • ·        Dreptul de uzufruct
  • ·        Dreptul de uz
  • ·        Dreptul de abitatie
  • ·        Dreptul de administrare
  • ·        Dreptul de servitute
  • ·        Dreptul de concesiune
  • ·        Drepturile reale de garantie
  • ·        Dreptul de utilizare

Pentru a putea vinde, dona si incheia orice alta tranzactie imobiliara prin notariat, imobilul care este obiectul tranzactiei va trebui sa aiba si documentatie cadastrala intocmita si sa fie intabulat, adica inscris in cartea funciara. In cazul in care imobilul nu are toate documentele cadastrale si de intabulare proprietarul va trebui sa se adreseze in primul rand unui expert in cadastru autorizat pentru a face aceste documente si pentru intabulare.

Dupa ce s-a incheiat actul de vanzare si alte tipuri de acte prin care se modifca, se transmite, se construieste sau se stinge dreptul real al imobilului, notarul public va fi obligat sa ceara inca de la inceput inscrierea in cartea funciara. Spre exemplu, in cazul vanzarilor, dreptul de proprietate se intabuleaza pe numele noului proprietar. In scopul acesta notarul trimite cererea de inscriere a actului notarial, in ziua in care acesta a fost intocmit sau cel tarziu a doua zi, la oficiul de publicitate imobiliara si cadastru in raza caruia se afla terenul respectiv.

Proprietarul unui teren care nu a fost niciodata pana in prezent inscris in cartea funciara si nu are cadastrul facut va trebui sa se adreseze expertului cadastrist autorizat pentru a face aceste documente. Dupa ce se face cadastrul se va putea solicita intabularea respectivului teren la OCPI din zona in care se afla.