Acte necesare

 • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
 • Certificat de urbanism pentru dezmembrare, doar daca se doreste dezmembrarea in mai mult de 2 loturi ;
 • Copie documentatie cadastrala ;
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i). 

Termen de executie

 • 4-5 zile lucratoare 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

 • 7 zile lucratoare (regim normal) sau 3 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

 • In regim normal 60 de lei / lot rezultat, iar in regim de urgenta 300 de lei / lot rezultat. 

Documente predate

 • Referat de admitere cerere de dezmembrare ;
 • Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de dezmembrare (2 exemplare) ;
 • Plan de amplasament si delimitare pentru fiecare lot rezultat (2 exemplare / lot).